Одликаши краљевске гимназије у Госпићу 1886/1887. године

Томо Радусин, дипломирани економиста

ОДЛИКАШИ КРАЉЕВСКЕ ГИМНАЗИЈЕ  У ГОСПИЋУ 1886/1887. ГОДИНЕ

Зграда некадашње гимназије -послије Школа ученика у привреди

Краљевска гимназија у Госпићу почела је са радом 1886. године. За ту школску годину сачињен је и извјештај, чији уводни дио је написао професор Травица.  У гимназији су  изучавани предмети: латински језик, хрватски језик, њемачки језик, земљопис, математика (рачуница и мјерство), природопис, повијест, наук вјере (католици по Рабетићу, грчко источни катихизис по Вукичевићу), Грчки језик је био на програму од  трећег разреда), а филозофија од седмог разреда.

У склопу предмета „Хрватски језик“ прописано је и писање ћирилицом, и то:

Први и други разред: „Сваких 14 дана по једна, сад школска, сад домаћа задаћа, писане ћирилицом“.

Трећи разред: „Сваких 14 дана по једна, сад школска, сад домаћа задаћа, свакога прољећа писана ћирилицом“.

Четврти разред: „Сваких 14 дана по једна, сад школска, сад домаћа, задаћа, једна школска сваког прољећа писана ћирилицом“.

Пети разред, шести, седми и осми разред: „Свакога прољећа 5 задаћа, од њих једна школска писана ћирилицом“.

Необавезни предмети су: француски језик, стенографија, тјеловјежба, пјевање и рисање.

Учитељи су били: Мартин Сенековић ( равнатељ и латински), Вацлав Павлат (математика и физика), Петар Ваљевец (латински и грчки), Јулије Адамовић (латински, грчки, хрватски и француски), Милош Лалић (наук вјере грч. ист.), Јанко Каменар (повијест и земљопис), Иван Кос (математика), Мартин Михелчић (вјеронаук рим. кат.), Миховил Јерковић, Јосип Бејер (природопис и њемачки), Стјепан Лисац (латински, грчки и хрватски),  Милан Марек (повијест и земљопис), Дане Травица (латински, грчки и краснопис), Роберто Пинтер (повијест и земљопис), Дане Ратковић (пјевање) и Ђуро Бабић (рисање).

ПОПИС УЧЕНИКА АБЕЦЕДНИМ РЕДОМ

(Одликаши штампани су крупнијими писмени)- у тексту болдирано

I. разред.

Аџија Петар из Липа крај Госпића, Бегић Милан из Гарешнице, Биљан Анте из Госпића, Бобинац Стјепан из Прозора, Богдановић Никола из Дивосела, Будисављевић Милан Будин из Карлсбурга, Будисављевић Милан Јованов из Коренице, Бутковић  Миле из Осика, Чанић Фрањо из Госпића, Дмитрашиновић Велимир из Бановаца, Дујмовић Драгутин из Госпића, Филиповић Ђуро из Госпића, Гњатовић Иван из Трогира у Далмацији, Гривичић Иван из Госпића, Хећимовић Иван из Госпића, Хелман Љубослав из Градца у Штајерској, Јербић Иван из Рамљана, Кокотовић Миле из Кварта крај Перушића, Косовић Мате из Новога крај Госпића, Крмпотић Стјепан из Госпића, Матић Исо из Дивосела, Медаковић Никола из Грачаца, Месић Петар из Госпића, Милиојевић Мане из Могорића, Мургић Никола из Госпића, Накић Анте из Ервеника у Далмацији, Никшић Стјепан из Куле, Орлић Никола из Госпића, Павелић Стјепан из Госпића, Шмид Густав из Бриња, Свилар Дмитар из Срба, Шабан Шиме из Госпића, Шпољарић Стјепан из Огулина, Штимац Никола из Госпића, Штимац Томо из Брушана, Томљеновић Јосип из Оточца, Трбојевић Мане из Медка, Витас Милан из Срба, Вукелић Милан из Госпића, Жупан Славко из Слуња

Неразређен због болести: Чачић Анте из Доњег Пазаришта

Овај разред оставише: Чанић Петра из Каниже, Фанта Шиме из Госпића, Фундук Мила из Раковице, Колачевић Иван из Госпића, Крајновић Петар из Читлука, Машић Душан из Швице Срдић Раде из Врховина.

II. разред

Бањанин Јово из Госпића, Бањеглав Јосип из Бунића, Биљан Дане из Госпића, Богдановић Љубомир из Дивосела, Бркљачић Јерко из Трновца, Цвјетковић Миле из Грачаца, Чанић Антун из Мркопља, Дејановић Дане из Радуча, Дивјак Илија из Лапца, Дошен Карло из Госпића, Хенеберг Иван из Граца у Штајерској, Каран Полде из Ловинца, Карлић Стјепан из Госпића, Касумовић Иван из Перушића, Касумовић Мирко из Сења, Кнежевић Гедеон из Госпића, Невечерел Теодор из Госпића, Његован Петар из Госпића, Омчикус Гавре из Срба, Плеша Петар из Косиња, Побор Стјепан из Брлога, Прица Буде из Коренице, Рукавина Јерко из Трновца, Соукуп Иван из Осика крај Госпића, Стилиновић Стјепан из Грачаца, Шиан Душан из Горице у Аустријском приморју, Штимац Јосип из Оштарије, Уремовић Славко из Писаровине, Вујновић Ђуро из Дивосела, Вујновић Лазар из Дивосела.

Овај разред оставише: Матија Иван из Госпића, Михалић Мате из Петриње, Омчикус Јово из Малог Алана, Пећарић Људевит из Лешћа,ћПодкоњак Лазар из Дивосела, Вурдеља Миле из Могорића, Зорица Томо из Госпића

Умро: Дуић Максимилијан из Синца

III. разред

Бегић Вилим из Чазме, Бићан Стјепан из Новога крај Госпића, Борић Милан из Госпића, Борлицх Антун из Госпића, Цвјетичанин Ђуро из Цриквенице, Цвјетковић Никола из Грачаца, Ћеранић Владимир из Плашкога, Дошен Дане из Сиска, Гутеша Теодор из Брувна, Хећимовић Јосип из Госпића, Јарић Љубомир из Сења, Јованић Јован из Дабашнице, Кекић Станко из Липа крај Госпића, Кнежевић Дане из Рављана, Медаковић Ђуро из Госпића, Михалић Мијат из Буковице, Обрадовић Милан из Брувна, Пањковић Ђуро из Госпића, Половина Јован из Добросела, Радека Јурај из Госпића, Ратковић Никола из Брушана, Рукавина Јосип из Госпића, Рукавина Јосип из Пазаришта, Станић Никола из Дивосела, Стилиновић Антун из Каниже, Томичић Миле из Ричица, Торбица Стево из Срба, Травица Љубомир из Удбине, Витас Марко из Почитеља, Вукелић Павао из Срба, Замбели Миле из Госпића, Здунић Павао из Новога.

Овај завод оставио: Дробац Петар из Бриња

IV. разред

Брелић Фрањо из Карлобага, Чанић Мате из Госпића, Драганић Константин из Брода на Сави, Дуић Петар из Синца, Гиричек Фрањо из Косиња Доњег, Хеннеберг Станко из Госпића, Херзег Оскар из Великог Варадина у Угарској, Хинић Дане из Бунића, Каран Јосип из Ловинца, Кекић Ђуро из Липа, Ковачевић Иван из Госпића, Микешић Јово из Краснога, Микешић Миле из Краснога, Огризовиоћ Гедеон из Оточца, Пађен Иван из Госпића, Поповић Миле из Врховина, Пријовић Никола из Лапца, Скоруп Иван из Ричица, Станић Павао из Дивосела, Стилиновић Андрија из Каниже, Стопић Јосип из Госпића, Шулентић Динко из Светог Рока, Вукелић Анте из Госпића, Вурдеља Миле из Могорића, Здунић Стјепан из Жабице, Жегарац Исо из Радуча, Живковић Миле из Пазаришта

Оставио завод: Машић Илија из Оточца

V. разред

Црлењак Милан из Винковаца, Чанић Иван из Госпића, Калинић Петар из Срба, Касумовић Мирко из Сења, Ловрић Фране из Госпића, Ловрић Јуре из Госпића, Мајсторовић Никола из Штикаде, Мажуранић Милутин из Новог Винодола, Милинковић Иван из Каниже крај Госпића, Пађен Антун из Госпића, Радаковић Константин из Крижеваца, Рукавина Анте из Госпића, Скоруп Дане из Госпића, Драус Густав из Лојтшауа у Угарској, Шиматовић Петар из Синца.

Овај завод оставио: Моцнај Милан из Валишсела

VI. разред

Бакарић Стјепан из Оточца, Бјелобаба Миле из Мутилића, Богдановић Стево из Врепца, Дуић Фрањо из св. Јурја код Сења, Јарић Дане из Госпића, Кангрга Вајо из Подума, Машић Миле из Јошана, пл. Рукавина Иван из Перушића, Рукавина Никола из Госпића, Шарић Иван из Зрмање, Шкарић Ђуро из Косиња, Трбојевић Дане из Смиљана, Вркљан Лука из Госпића, Вукелић Иван из Госпића.

VII. разред

Аџија Антун из Липа, Диклић Томо из Подлапаче, Франић Јосип из Смиљана, Гутеша Дмитар из Брувна, Јаричевић Фрањо из Повила, Јерић Васо из Коренице, Каран Иван из Ловинца, Мађаревић Ђуро из Панчева у Угарској, Павлат Ладислав из Брна у Моравској, Рукавина Мате из Трновца, Сертић Павао из Језерана, Соколић Антун из Перушића, Стилиновић Фрањо из Грачаца, Шарић Павао из Бужима, Томљеновић Јуре из Бужима, Узелац Јован из Вребца, Војводић Сава из Срба.

VIII. разред

Павичић Давида из Госпића

Оставио овај завод:

Јелача Мате из Госпића, Колак Вјекослав из Костајнице

Извор: Извјештај краљевске велике гимназије концем 1886/1887. БМС НС

 

 

 

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

four × three =

Удружење Госпићана "Никола Тесла", Београд