Дигитализовано: Историјски државни документи о Војној Крајини (1538-1871)

У нашу дигиталну библиотеку додата је изузетно вриједна књига аустријских докумената о Војној Крајини, коју је приредио проф. др Ненад Милеуснић. 

Ево његовог уводног слова:

На основу дотгигнућа научне дисциплине Менаџмент државе (Наука о организацији и управљању државом) и према консултацијама са истакнутим грађанским правницима српског порекла, темељ за пројектовање државног програма српског народа у грађанском друштву треба да чине следећа документа:

– власничке (земљишне) књиге и имовинске потврде које доказују право приватне својине имовине Срба 1941. године у првој Југославији;

– званични статистички извештаји који доказују насељеност Срба 1939. године на територији прве Југославије (изведен пробни попис сгановништва);

– историјска државна документа српских држава у новом веку.

Српски народ у XXI веку треба да утврди свој државни програм који би проистекао из постојања српских држава којс су настале и трајале у новом веку. Српски државни програм био би обухватнији од националног програма јср би се темељио на организационим и управљачким чињеницама и грађанском јавном и приватном праву у комбинацији са историјским правом и правом добре воље.

У новом веку који и данас траје, српски народ је имао до оснивања Југославије 3 зависне, а потом 2 независне државе:

  1. Црна Гора је као самосгална државно управна територија била у саставу Царевине Турске од 1796. до 1878. године, укупно 82 године. Као независна држава била је од 1878. до 1918. године, што значи 40 година.
  2. Србија је као самостална државно управна територија била у саставу Царевине Турске од 1804. до 1878. године, укупно 74 године. Као независна држава била је од 1878. до 1918. године, што значи 40 година.
  3. Војна Крајина је као самостална државно управна територија била у сасгаву Царевине Аустрије од 1559. до 1882. године, укупно 323 године.

Личном иницијативом мање групе родољуба добијен је већи део историјске државне документације Војне Крајине из Дворског и Ратног архива у Бечу. Ова документација доказује да је на територији друге Југославије у новом веку постојала трећа, најпре аутономна, а затим зависна српска држава у саставу Царевине Аустрије. Приложену документацију треба допунити, превести на српски и светске језике и објавити.

Обезбеђење наведених подлога и израда нацрта српског државног програма, у сарадњи са релевантним институцијама, требало би да буду нзведени од стране Српске академије наука и уметностн.

Са поштовањем,

Октобар, 2000. године

проф. др Ненад Милеуснић, редовни универзитетски професор, члан Одбора за економске науке САНУ

Књигу можете погледати ако кликнете на сљедећи наслов:

ЦАРЕВИНА АУСТРИЈА/ВОЈНА КРАЈИНА – ИСТОРИЈСКИ ДРЖАВНИ ДОКУМЕНТИ 1538 – 1871

 

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

5 × 4 =

Удружење Госпићана "Никола Тесла", Београд